DIDAKTIV logo
Forside
Uteskolematte
Kurs
Kompetanseheving
Produkter
Bestillingsskjema
Ansatte
Kontakt oss

 

Arne Gravanes

Utdanning

  • Allmennlærerutdanning med 1 års fordypning i matematikk
  • Grunnfag i idrett
  • Mellomfag i historie
  • Deltatt i forskingsprosjektene «Matematikk i leik - Leik i matematikk» ledet av Ingvill Stedøy, og «Den utforskende samtalen» ledet av Helg Fotland og Synnøve Matre. Begge prosjektene var aksjonsforskning i klasserommet.

Yrkeserfaring

  • 17 års undervisningserfaring fra barne- og ungdomsskole
  • To år som freelancejournalist
  • To år som kursholder og veilder i nye arbeidsmetoder i matematikkfaget

Mine oppgaver i firmaet

  • Gjennomfører kompetansehevingsprogram
  • Holder kurs
  • Utvikler produkter rettet mot barne- og ungdomsskolen
Webdesign og layout: Nipen Software. Denne siden er gyldig XHTML 1.0 Strict