DIDAKTIV logo
Forside
Uteskolematte
Kurs
Kompetanseheving
Produkter
Bestillingsskjema
Ansatte
Kontakt oss

 

Ingeborg Ranøyen

Utdanning

 • Allmennlærerutdanning med fordypning i matematikk og forming
 • Grunnfag Biologi
 • Grunnfag Informatikk
 • Veilederutdanning

Yrkeserfaring

 • 20 år som lærer i barne- og ungdomsskolen, de siste 12 år på Blussuvoll ungdomsskole i Trondheim med realfag, kunst og håndverk, teknologi og design.
 • Øvingslærer for realfagsstudenter ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.
 • Leder for Minervaprosjektet "Jenter og realfag" på egen skole.
 • Miljølærekoordinator i flere år ved Strinda Distrikt i Trondheim, bl.a.arbeid med "1000-årsskogen", et skogplantingsprosjekt for over 1600 deltagende elever.
 • Veileder i Trondheimsprosjektet "En lærende skole"med fokus på Tema- og prosjektarbeid ved innføringen av L-97.

Mine oppgaver i firmaet

 • Gjennomfører kompetansehevingsprogram
 • Holder kurs
 • Utvikler produkter rettet mot barne- og ungdomsskolen
Webdesign og layout: Nipen Software. Denne siden er gyldig XHTML 1.0 Strict