DIDAKTIV logo
Forside
Uteskolematte
Kurs
Kompetanseheving
Produkter
Bestillingsskjema
Ansatte
Kontakt oss

 

Kompetansehevingsprogram

Didaktiv AS tilbyr kompetansehevingsprogram i fagene matematikk, natur og miljø og teknologi og design. Programmene tilpasses behovene til skoler, kommuner eller regioner og varer fra 1 til 3 år.

Kompetansehevingsprogrammene kombinerer veiledning og faglig påfyll. Dette gjøres etter følgende grovskisse:

  1. Et faglig tema settes på dagsorden, gjennom kurs eller gjennom at skolene selv har valgt dette som fokusområde.
  2. Utprøving av nye tanker, ideer og arbeidsmetoder i skoler og barnehager.
  3. Diskusjoner som setter et kritisk søkelys på de erfaringer deltakerne har gjort med de nye tankene, ideene og metodene.

Sentralt i arbeidet er kritisk refleksjon over egen praksis. Til dette brukes ulike veiledningsmetoder gjennomført i nettverk eller på egen skole.

Et annet sentralt element i programmene er kartlegging og evaluering. Deltakerne tilbys en kartleggingsundersøkelse som første ledd i programmet. På bakgrunn av resultatene i denne undersøkelsen lager skolene en prosjektbeskrivelse som vektlegger tiltakslisten. Underveis stilles det krav til oppsummering og evaluering av de tiltak programmet beskriver.

Pr dato gjennomfører Didaktiv as følgende kompetanse­hevings­program:

Bærum kommune
Toårig program i matematikk, naturfag og teknologi & design.
Sunndal Kommune
Ettårig program i matematikk i ungdomsskolen.
Region Orkdal/Øy
Toårig program i matematikk i barnehage og på småskoletrinn.
Region Orkdal/Øy
Toårig program i matematikk på mellomtrinnet og i ungdomsskolen.
Bergen kommune
Veiledning av Paradis og Ulsmåg skoler.

Priser for kompetansehevingsprogram avtales i hvert enkelt tilfelle.

Webdesign og layout: Nipen Software. Denne siden er gyldig XHTML 1.0 Strict