DIDAKTIV logo
Forside
Uteskolematte
Kurs
Kompetanseheving
Produkter
Bestillingsskjema
Ansatte
Kontakt oss

 

Våre kurstilbud

barn som leker
Matematikk i uteskolen Matematikk i kunst og håndverk
Matematikk og begynneropplæring Jenter og matematikk
Matematikk og spill Sammensatte kurs, kursrekker og rådgivning

Felles for alle kursene er en grunn­filosofi om at mate­matikk­under­visning skal være elev­aktiv. Alle kur­sene er lagt opp slik at del­tak­erne gjen­nom­fører akt­ivite­ter og kon­krete und­ervis­nings­opplegg.

Vi kan leies inn som kurs­holdere for barne­hager, skoler, lærer­stevner og lærings­dager.

Se liste over våre kurs.

Priser

Didaktiv arrangerer kurs forskjellige steder i landet (se kursplanen). Vi arrangerer også private kurs på forespørsel.

Private kurs

Dersom du ønsker et privat kurs, kan du bestille Didaktiv som kursholder.

Heldagskurs kr. 8000,-
Halvdagskurs kr. 4500,-

Reiseutgifter, diett og overnatting kommer i tillegg.

Didaktivs egne kurs

Didaktiv arrangerer også egne kurs som er åpne for alle. Pris pr deltager på disse kursene er kr 750,-.

Webdesign og layout: Nipen Software. Denne siden er gyldig XHTML 1.0 Strict