DIDAKTIV logo
Forside
Kurs
Kompetanseheving
Produkter
Bestillingsskjema
Om oss
Ansatte
Kontakt oss

 

Om oss

Didaktiv as består av lærere og førskolelærere med lang fartstid i skole og barnehage. Vår ide er å spre gode praksiserfaringer. Kontakt med praksisfeltet er svært viktig for oss. Derfor jobber flere av oss deltid i skole eller barnehage.

Mye av det vi tilbyr er utviklet i møte med barn og ungdommer. Våre produkter inneholder beskrivelser av aktiviteter, de fleste av disse har vi prøvd ut i skole eller barnehage. Materiellet vi selger har vi selv brukt sammen med barn og ungdommer. Våre kursdeltakere tas med på undervisningsaktiviteter vi selv har gjennomført i skole og barnehage.

Webdesign og layout: Nipen Software. Denne siden er gyldig XHTML 1.0 Strict