DIDAKTIV logo
Forside
Kurs
Kompetanseheving
Produkter
Bestillingsskjema
Om oss
Ansatte
Kontakt oss

 

Mattemeisen

Ryggsekk

Begynneropplæring i matematikk ute for barnehage og skole

DIDAKTIV AS har utviklet "Den matematiske ryggsekk" for barneskolen. Produktet består av 7 hefter med beskrivelser av undervingsopplegg for alle trinn på barneskolen og en sekk med det utstyret som trengs for å gjennomføre oppleggene. Vi er nå i gang med å utvikle et lignende produkt for barnehage/småtrinn på skolen og også et for ungdomsskolen.

Begynneropplæring i matematikk kan starte tidlig, mye tidligere enn vi kanskje har hatt tradisjon for så langt. Matematikklæring og tenkning starter allerede lenge før barnet begynner på skolen. Barnets verden er full av matematikk og matematikk utgjør en stor del av deres liv. Mye av den grunnleggende tallforståelsen og utvikling av et grunnleggende tallbegrep kan skje allerede mens barnet er i barnehagen/første år på skolen. Tidligere startet denne læringen først på 1.trinn, gjerne med oppgaver som ble løst individuelt i ei bok.

Matematikkfaget er i endring. Fra et fag der barna fikk servert oppskrifter som de brukte til å løse oppgaver, til et fag der barna får et problem og må bruke egne erfaringer for å finne løsninger. Dette krever nytenkning, nye aktiviteter, nye læringsarenaer. Uteskolematematikk er en av flere arbeidsmetoder som skal bidra til en bedre matematikkundervisning.

Vi tenker ofte ikke over all den matematikken vi hele tida omgir oss med. Gjennom en mer bevisst holdning hos foreldre/barnehage og skole kan dette føre til en grunnleggende læring som kan være til stor hjelp for å beherske matematikken de møter på skolen og i samfunnet senere i livet. Barnet vil oppleve matematikk spennende og meningsfylt, som en viktig del av deres liv og som noe de har lyst og vilje til å lære.

Matematikkunnskap krever handling og utforskning. Barna må få telle, måle, veie, klippe, lime, leke og spille, søle med vann, snø og sand. Vi må stimulere til nysgjerrighet, refleksjon og samtale. Barna må undersøke, utforske og beskrive.

Barna jobber praktisk, måler og studerer sammenhenger. Gjennom at barna gjør erfaringer, vil de både få et bedre grunnlag for matematiske forståelse, samtidig som de ser nytteverdien av faget.

Sekken vil inneholde mesteparten av utstyret som trengs for å gjennomføre oppleggene. Noe av dette er utstyr vi har utviklet spesielt for bruk utendørs.

Heftene kan også kjøpes separat og fungere som en idekilde til begynneropplæring i matematikk i. Kjøper dere sekken, følger selvsagt heftene med.

Status og fremdrift

Inneværende skoleår prøver vi ut ulike aktiviteter på barnehager og skoler. Vi kvalitetssikrer oppleggene i møte med barna og i samarbeid med lærerne deres. Dette arbeidet gir oss trygghet for at det ferdige produktet vil bli til stor nytte for barn og voksne.

Pr. 1. november er mesteparten av oppleggene ferdig utprøvd. Tidlig på nyåret vil vi få ferdig bok og cd og prøve ut resten av oppleggene.

Planen vår er at produktet kommer for salg tidlig på nyåret 2005.

Mattemeisen består av

 • 1 sekk med utstyr
 • 1 hefte med beskrivelse av mer enn 30 opplegg og aktiviteter for begynneropplæring i matematikk ute
 • 1 CD med sanger
 • 1 bok

Utstyrsliste

1 stk ryggsekk med trykk, 40 l
2 stk timeglass
1 stk mappe for tallkort
2 stk litermål
1 stk nett
1 stk tommestokk, 1m
2 stk turkopper, 0,3 l
3 stk målestokk, 1 m
1 stk Stoppeklokke
1 stk vekt
1 stk kniv
1 stk termometer
1 stk orteringsduk
1 stk bøtte, 2 l
2 stk tau nylon hvit 6mm 1m
2 stk tau nylon hvit 6mm 2m
1 stk tau nylon hvit 6mm 10m
30stk tallkort A6
1 rull hyssing
3 stk terninger plast
6 stk mengde ringer/telleringer, sammenleggbare
2 stk vannposer plast
1 bøtte asfaltkritt
1 stk speil 10 x 15

Priser

 • kr 2950,- for sekk med utstyr og hefter
 • kr 475,- for hefte sammen med cd med to sanger og bildebok
 • kr 200,- for cd (med to sanger) og bildebok
 • kr 50,- for cd (med to sanger)
 • kr 180,- for bildebok
 • kr 300,- for heftet
 • kr 7000,- for heldagskurs i "Begynneropplæring i matematikk" for førskolepedagoger og småtrinnslærere (momsfritt)
 • kr 4000,- for halvdagskurs

Bestillinger kan gjøres på bestillingsskjemaet.

Webdesign og layout: Nipen Software. Denne siden er gyldig XHTML 1.0 Strict