DIDAKTIV logo
Forside
Kurs
Kompetanseheving
Produkter
Bestillingsskjema
Om oss
Ansatte
Kontakt oss

 

Uteskolematematikk for ungdomsskolen

Ryggsekk

Matematikkfaget er i endring. Fra et fag der elevene fikk servert oppskrifter som de brukte til å løse oppgaver, til et fag der elevene får et problem og må bruke egne erfaringer for å finne løsninger. Fra et fag der oppgaver ble løst individuelt i boka og til et fag der undring, samarbeid og diskusjon inngår som en naturlig del av arbeidsmåten. Dette krever nytenkning, nye aktiviteter, nye læringsarenaer. Uteskolematematikk er en av flere arbeidsmetoder som skal bidra til en bedre matematikkundervisning. Elevene jobber praktisk, måler, studerer og ser etter sammenhenger. De gjør seg erfaringer som vil styrke den matematiske forståelsen.

Uteskolesekken for ungdomsskolen består av:

  • 5 hefter med beskrivelser av undervisningsaktiviteter i matematikk for ungdomskolen
  • Et hefte med 20 aktiviteter for hvert hovedemne i den nye fagplanen.
  • En sekk med utstyret som trengs for å gjennomføre oppleggene.

Status og fremdrift

Skoleåret 2004/05: Utprøving av opplegg og utstyr.
Vinteren 2005/06: Produktet kommer for salg

Priser:

  • kr 7000,- eks mva for sekk med utstyr og hefter (med forbehold).
  • kr 750,- eks. mva for alle 5 heftene.
  • kr 175 eks. mva pr hefte.
  • kr 7000,- for et heldagskurs i uteskolematematikk for ungdomsskolelærere (momsfritt).

Bestillinger kan gjøres til kjetil@didaktiv.no.

Webdesign og layout: Nipen Software. Denne siden er gyldig XHTML 1.0 Strict